Žemės dalinimas į sklypus – Nivelyro horizontas tai žiūrono vizavimo ašies altitudė. niveliuojant iš vidurio, nivelyro horizontas gaunamas prie taško altitudės pridėjus tame taške stovinčios matuokles atskaitą:

Taigi taško altitudė gaunama iš nivelyro horizonto atėmus tame taške esančios matuoklės atskaita. Nivelyro horizontas altitudėms skaičiuoti naudojamas tada, kai, viena karta pastačius nivelyrą, išmatuojami daugiau kaip dviejų žemes paviršiaus taškų aukštų skirtumai ir skaičiuojamos altitudės. Niveliuojant taškus A, C, D ir B iš vienos nivelyro stoties, kai matuoklių atskaitos atitinkamai yra a. c, d, b taškų C ir D altitudės skaičiuojamos pagal nivelyro horizontą.

Didžiausias leistinas atstumas tarp nivelyro ir matuoklės, matuojant techninės niveliacijos būdu, yra 100—150 m. Todėl, vieną karta pastačius nivelyrą, iš vienos niveliavimo stoties galima matuoti aukščių skirtumus kai atstumas tarp matuoklių 200—300 m.

Jeigu atstumas tarp dviejų taškų didesnis kaip 200—300 m arba aukščių skirtumas didesnis už matuoklės ilgį, tai niveliuojama perstatant nivelyrą. 1, 2, 3 taškai yra bendri gretimoms niveliavimo stotims, todėl vadinami ryšio taškais, o niveliavimas sudėtiniu niveliavimu.

Sudėtinio niveliavimo būdu išmatuotas aukščių skirtumas yra atskaitų užpakalinėje ir priekinėje matuoklėse skirtumų algebrinė suma arba užpakalinės ir priekinės matuoklių atskaitų sumų skirtumas.

Žemės sklypo  formavimas (sujungimas)

Nivelyro vizavimo ašis nebūna tiksliai horizontali. Su horizonto. linija paprastai ji sudaro kampą. Jeigu matuokle, esanti taške A, nutolusi nuo nivelyro atstumu, o matuoklė taške atstumu, tai dėl vizavimo ašies nuokrypio gaunamos klaidingos atskaitos: matuoklėje taške A atskaita a, o taške B. Šios atskaitos skiriasi nuo teisingų dydžiais, o teisingosios atskaitos būtų a’ ir b’.

Niveliuojant tiksliai iš vidurio, nivelyro vizavimo ašies nehorizontalumas niveliavimo rezultatams neturi įtakos. Kai, gaunami klaidingi rezultatai. Taigi niveliavimas iš vidurio yra tikslesnis už niveliavimą pirmyn. Reguliuojant nivelyra, siekiama, kad būtų mažiausias.

Niveliuojant vizavimo spindulys, eidamas pro nevienodo tankio atmosferos sluoksnius, lūžta ir tampa kreive. Šios kreivės spindulys apytiksliai septynis kartus ilgesnis už Žemės kreivumo spindulį. Žemės simetriškumas turi įtakos ir niveliavimo rezultatams. Kadangi taškai A, C, B yra netoli vienas nuo kito, tai lygio paviršius, einančius per šiuos taškus, galima laikyti lygiagrečiais. Per tašką C einantis lygio paviršius matuokles kerta taškuose A; ir B.

Visų konstrukcijų nivelyruose yra žiūronai. Geometriniam niveliavimui skirtų nivelyrų konstrukcinės schemos skiriasi priemonėmis, kuriomis žiūrono vizavimo ašis statoma horizontaliai. Žiūrono vizavimo ašį pastatyti horizontaliai galima dviem būdais.

Pirmas būdas. Vizavimo ašis į horizontalią padėtį statoma naudojantis cilindriniu gulsčiuku. Žiūronas su gulsčiuku sujungiami tik tokie nivelyrai, kurių cilindrinis gulsčiukas 2 yra pritvirtintas prie žiūrono, o žiūronas prie nivelyro sukimosi ašies kolonėlės 3. Tokie nivelyrai vadinami aklinaisiais.

Antras būdas. Žiūrono vizavimo ašis į horizontaliąją padėtį statoma kompensatoriumi. Kai vizavimo ašis horizontali, spinduliu nuo matuoklės N per objektyvo L centrą O perduodama į siūlelių sankryžą m atskaita M. Žiūronui pasvirus mažu kampu v, vizavimo ašis iš padėties g pereis į padėtį g’, o siūlelių sankryža atitinkamai iš taško m — į tašką m’. Siūlelių sankryža įmontuota žiūrono objektyvo židinio plokštumoje, todėl pasislinkimo kelias

Žemės dalinimas į sklypus

Kad per objektyvo centrą einantis horizontalus spindulys, palinkus vizavimo ašiai, pakliūtų į siūlelių sankryžą ir vietoj M’ būtų gauta atskaita M, reikia pakeisti spindulių eigą žiūrone. Tai daro įtaisas, vadinamas kompensatoriumi. Nivelyruose jis padaro vizavimo ašį horizontalia. Dažniausiai kompensatorius yra laisvai kabantis veidrodis, optinė prizmė. Juo gali būti ir cilindrinis gulsčiukas, laisvai pakabinta siūlelių sankryža ir kt.

Galima padaryti, kad kompensatoriumi, esančiu taške K, vizavimo ašis būtų pakreipta iš Km į Km. Galimas ir kitas sprendimas. Horizontalaus spindulio 0m kelyje, taške K talpinamas kompensatorius, kuriuo horizontalus spindulys pasukamas kampu ir matuoklės atskaita M gaunama siūlelių sankryžoje m’ Pažymėjus kompensatoriaus atstumą nuo siūlelių tinklelio plokštumos raide.

Santykis n vadinamas kompensatoriaus kampiniu didinimu. Jis priklauso nuo atstumo tarp siūlelių tinklelio plokštumos ir kompensatoriaus. Kai f=s, tai n=l, ir taško K padėtis sutampa su žiūrono objektyvo pagrindiniu tašku 0. Kai n=2, tai kompensatorius yra vienodai nutolęs nuo objektyvo ir siūlelių sankryžos plokštumos. Šiuolaikinių nivelyrų n=0,4…6.

Nivelyrai su kompensatoriais plačiai naudojami gamyboje. Jais dirbant, matavimo operacijų trukmė niveliavimo stotyse 30—40% trumpesnė negu dirbant nivelyrais su cilindriniais gulsčiukais.

Nivelyrai klasifikuojami pagal jų tikslumą ir žiūrono vizavimo ašies gulsčiavimo būdą. Pagal tikslumą nivelyrai skirstomi į labai tikslius (precizinius), tikslius ir techninius. Pagal standartą GOST 10528-76 gaminamas labai tikslus nivelyras H-05 („N-05“), skirtas valstybiniam pirmos ir antros klasės niveliavimui arba kitiems labai tiksliems darbams; tikslus nivelyras H-3 („N-3“), skirtas trečios ir ketvirtos klasės niveliavimui, ir techninis nivelyras H-IO („N—10“), naudotinas topografinės nuotraukos aukščių pagrindui sudaryti, statybos aikštelėse. Iš nivelyro pavadinimo galima nustatyti jo tikslumą ir pagrindinį veikimo principą. Pavadinimas H-3 („N—3“) rodo, kad nivelyras yra su cilindriniu gulsčiuku. Juo 1 km ilgio dvigubo ėjimo aukščių skirtumas matuojamas su 3 mm vidutine kvadratine paklaida. Iš H-3K („N—SK“) markės matyti, kad nivelyras yra H—3 tikslumo, bet vietoj cilindrinio gulsčiuko įmontuotas kompensatorius. Jo tobulesnis modelis nivelyras 2H-3Jl („2N-3L“). Nivelyras („N-lOKL“) yra su kompensatoriumi ir limbu. Juo galima matuoti horizontalias kryptis. Šiuo nivelyru 1 km ilgio dvigubo ėjimo aukščių skirtumas matuojamas su 10 mm vidutine kvadratine paklaida. Tobulesnės konstrukcijos yra 2H-10KJ1 („2N-10KL“). Gamyboje dar naudojami nivelyrai H—l („N-l“), H-2 („N-2“), HT („NT“) ir kt., pagaminti pagal ankstesnius standartus, galiojusius iki 1977 m. Jų pavadinimuose skaitmenys rodo niveliavimo klasę, kuriai jie skirti. Lietuvoje dar naudojami Vokietijos Carl Zeiss Jena įmonės nivelyrai Ni002, Ni007 ir Ni025. Visi jie yra su kompensatoriais, o skaitmenys jų pavadinimuose rodo niveliavimo rezultato tikslumą.