Lietuvoje techninės niveliacijos metodui dažniausiai naudojami tokie nivelyrai.

Žemės sklypo paskirties keitimas – Nivelyras H-3 — tai aklinojo tipo nivelyras su elevaciniu sraigtu. Svarbiausios jo dalys: žiūronas, cilindrinis kontaktinis gulsčiukas, sferinis gulsčiukas, veržimo sraigtas, mikrometrinis sraigtas, kelmelis, kėlimo sraigtas, elevacinis sraigtas, žiūrono fokusavimo sraigtas. Žiūrono siūlelių sankryža be reguliavimo sraigtelių. Sferiniu gulsčiuku nivelyro sukimosi ašis apytiksliai statoma vertikaliai. Cilindrinio gulsčiuko vienas galas reguliuojamas keturiais sraigteliais. Cilindrinio gulsčiuko galų vaizdas prizmėmis perduodamas į žiūrono matymo lauka ir matomas kartu su matuokle. Jo burbulėlis tiksliai plukdomas į ampulės nulinį tašką elevaciniu sraigtu. Sukant elevacinį sraigtą, pakreipiamas gulsčiukas, o kartu ir žiūronas vertikalioje plokštumoje.

Nivelyras 2H-3Jl – tai naujos serijos nivelyro H—3 modelis. Jis turi horizontalųjį limbą, pro žiūrona matomas tiesioginis vaizdas. Techniniai prietaiso parametrai.

Nivelyrą H-3K sudaro žiūrono objektyvas, žiūrono fokusavimo sraigtas, žiūrono okuliaras (jo centras ir objektyvo centras skirtingame aukštyje), sferinis gulsčiukas, mikrometrinis sraigtas (veržimo sraigto nėra), kėlimo sraigtas. Kai žiūrono vizavimo ašis horizontali, stačiakampės prizmes Įstrižoji siena sudaro 45 kampa su horizonto linija ir horizontalus spindulys perduoda matuoklės vaizdą į siūlelių sankryžą. Pakrypus vizavimo ašiai ne didesniu kaip kompensatoriaus veikimo diapazonas kampu ((15′), kompensatoriumi horizontalaus spindulio nuo matuoklės vaizdas bus perduotas į žiūrono siūlelių sankryža.

Nivelyras 2H—10J1 gaminamas vietoj nivelyro H-lOJI, kurio sukimosi ašis buvo statoma vertikaliai ne kėlimo sraigtais, o rutuliniais paviršiais. Nivelyre 2H-10J1 naudojami kelmelio kėlimo sraigtai. Tai aklinasis nivelyras su elevaciniu sraigtu kurio cilindrinis gulsčiukas yra kontaktinis ir jo vaizdas perduodamas į žiūrono matymo lauka. Nivelyre įtaisytas limbas su 1 padalomis. Nivelyras yra be veržimo ir mikrometrinio sraigtų. Juos atstoja padidinta trintis tarp nejudančios nivelyro dalies ir ja liečiančio limbo.

Nivelyro H-IOKJI kompensatorių sudaro dvi penkiakampės prizmės ir, suklijuotos viena su kita ir pritvirtintos prie žiūrono korpuso, taip pat judanti stačiakampė prizme patalpinta rėmelyje. Šis rėmelis keičia padėtį vertikalioje platumoje ir atlieka žiūrono fokusavimo lęšio funkcija. Pro žiūroną matomas tiesioginis matuoklės vaizdas. Horizontalus spindulys nuo matuoklės praeina objektyvą, krenta į penkiakampę prizmę, atsispindi nuo jos išorinių briaunų ir patenka į prizmę. Joje pakeičia kryptį 180 kampu, grįžta į penkiakampę prizmę. Jos laužiamas šis spindulys nukreipiamas į siūlelių tinklelio plokštumą ir okuliarą.

Nuo ko prasideda žemės paskirties keitimas

Nivelyras 2H-10KJI yra naujos serijos nivelyro H-IOKJI modelis. Esminių pakeitimų konstrukcijoje nėra, tik patrauklesnes išvaizdos, lengvesnis, tobulesnių techninių parametrų.

Lazeriniai nivelyrai – tai tokie, kuriuose naudojamas lazerio spindulys. Jie yra trijų tipų.

Pirmojo tipo nivelyrai tai nedidelės galios lazeriai, sumontuoti ant jau aprašytų nivelyrų. Antrojo tipo nivelyro lazeris ir žiūronas patalpinti bendrame korpuse, žiūrono vizavimo ašis yra lygiagreti lazerio spindulio ašiai, bet jos nesutapdintos. Vizavimo ašies nesutapimas su lazerio spindulio ašimi yra didelis tokių nivelyrų trūkumas, nes negalima kontroliuoti lazerio spindulio krypties. Trečiojo tipo lazeriniai nivelyrai vadinami kolimatoriniais. Tai prietaisai, kurių žiūrono vizavimo ir lazerio spindulio ašys sutampa. Nivelyru vizuojama į objekta įjungus kreipiančiają sistema, kuri perduoda į okuliarą objekto vaizdą. Tai atlieka optinės prizmes, patalpintos nivelyro viduje. Nuvizavus į objektą, kreipiančioji Sistema išjungia sferinis gulsčiukas, ir lazerio spindulį objektyvas su veidrodiniu dangteliu, siunčia į stebima matuoklę. Lazerio spindulys horizontaliai nustatomas cilindriniu gulsciuku. Naudojant tokio tipo lazeriniuose nivelyruose specialias optines užmovas, lazerio spindulį galima nukreipti įvairiomis kryptimis. Kolimatorinių lazerinių nivelyrų tikslumas kol kas mažas.

Kokie dokumentai reikalingi, kad būtų atliekamas žemės sklypo paskirties keitimas?

Lazeriniai nivelyrai efektyviai naudojami montuojant technologinius įrenginius, statant tunelius, tiesiant požeminius inžinerinius tinklus ir kt.

Pagal standartą GOST 11158-83 niveliavimo matuoklės yra trijų tipų: PH—05 („RN-05“), PH—B („RN-Sf) ir P_H-10 („RN-IO“). Matuoklės PH-05 būna su invarinemis juostelėmis, kuriose kas 5 mm įbrėžtos pagrindinės ir papildomos skalių padalos. Šios matuoklės naudojamos atliekant, 11 klasės valstybinės niveliacijos ir kitus didelio tikslumo darbus. Matuokles PH-3 skirtos III, IV klasės valstybinei, taip pat techninei niveliacijai, o PH-lO —— tik techninei niveliacijai. PH-3 ir PH-lO yra su padalomis abiejose matuoklės pusėse. Viena pusė nudažyta juodais baltais ruožais, kita — raudonais baltais. Matuokles PH-S gaminamos tik su 10 mm padalomis. Matuoklės PHĮlO viena pusė yra su 10 mm padalomis, kita su 550 mm. Kad butų patogiau vežti, jos daromos sulenkiamos. PH-3 matuoklės gali būti ištisinės ir sulenkiamos (taikomos tik IV klases ir techninei niveliacijai). Matuoklės dažniausiai daromos medinės 8—_10 cm pločio ir 2—2,5 cm storio, bet galima gaminti iš plastmases metalų lydinių. Decimetrų užrašai ant matuoklių gali būti tiesroginiai arba apversti, pagal tai, ar pro nivelyro žiūroną matomas
tiesioginis ar apverstas vaizdas. Kai abiejose matuoklės pusėse padalos yra vienodos, papildomos pusės skalių atskaičiavimo pradžia perstumiama.

Ne visada niveliuojant matuoklės statomos ant iš anksto įtvirtintų reperių arba laikinų ženklų. Dažnai tenka matuoklės statyti ant specialių metalinių padų arba kuolų, tvirtai įsmeigtų į žemę. Niveliuojant kietu grindiniu, kai negalima panaudoti padų arba kuolų, matuoklės statomos tiesiai ant asfalto dangos arba išsikišusių grindinio akmenų. Matuoklių vietos žymimos spalvotais pieštukais, kreida ir kitaip. Kai niveliuojama geležinkelių trasoje, matuokles galima statyti ant bėgių.